Archiwa tagu: bogate aplikacje internetowe

Aplikacje RIA

Intensywny rozwój Internetu sprawił, że dostęp do różnych serwisów internetowych jest codziennością. Serwisy internetowe oferują nie tylko informacje pokazane w sposób statyczny, lecz także dostęp do usług poprzez przeglądarkę internetową. Obecne serwisy WWW nastawione są na interaktywność ze strony użytkownika. W ten sposób możliwe jest między innymi zebranie danych o osobach korzystających z danego serwisu oraz późniejsze dostosowanie informacji pod kątem konkretnego użytkownika. Kwestie związane z interakcją człowiek-system w środowisku internetowym są ciągle badane przez naukowców, gdyż wymagania stawiane aplikacjom internetowym stale wzrastają. Dzieje się tak dlatego, że zmienia się model działania firm, które za główny kanał komunikacji z klientami oraz realizacji transakcji wybierają Internet. Powoduje to wzmożone zainteresowanie użytecznością serwisów internetowych, które mają być przyjazne dla użytkowników, ułatwiając im realizację zadań. Dla przedsiębiorstwa oznacza to zwiększone zainteresowanie ich produktami lub usługami, a w rezultacie większy zysk.

Zaawansowaną interakcję w Internecie umożliwiają bogate aplikacje internetowe (ang. Rich Internet Applications). Mimo że aplikacje RIA istnieją już kilka lat, ciągle są źle wykorzystywane i nie polepszają procesu interakcji użytkownika z serwisem internetowym.

 

Źródło: Praca magisterska pt. „Ocena jakości zewnętrznej bogatych aplikacji internetowych typu e-commerce.” (J. Pytlik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)